Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
O NAMA
Flag Counter

Metalprom prerada sekundarnih sirovina i E-reciklaža

Privredno društvo za proizvodnju, promet i pružanje usluga METALPROM d.o.o. Valjevo je osnovano 4. decembra 2000. godine 100% privatnog vlasništva, u Trgovinskom sudu u Valjevu br. reg. uloška 1-16062-00 i prevedeno u Registar privrednih subjekata rešenjem BD 6284/2005.

 Metalprom Valjevo sekundarne industrijske sirovine


Preuzimanje sekundarnih sirovina vrši se na bazi ugovora, zaključnice, protokola ili dogovora.
 Posebno je značajan sirovinski aspekt sa racionalnim iskorišćenjem sekundarnih sirovina jer bitno usporava proces iscrpljivanja prirodnih resursa i zato je
naš moto vratiti industriji novo od starog. Naš cilj je da što više prikupimo, preradimo i isporučimo sirovine za železare i livnice i da obezbedimo deficitarni repromaterijal za proizvodnju.Osnovna delatnost društva koja se sastoji u prikupljanju, preradi i proizvodnji sekundarnih sirovina ima višestruki značaj i to pre svega ekonomski, sirovinski, tehnološki i ekološki.

 

Metalprom reciklaža

 

Metalprom Valjevo

 

U okviru kompanije  izrgrađena je hala za električni i elektronski otpad uz posedovanje dozvole Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja 

U okviru Metalprom-a stalni radni odnos zasnovalo je 20 radnika. 

U vlasništvu je plac veličine 1 ha 20 a 13 m2 sa poslovnom zgradom gabarita 5,2 a gde se i obavlja  delatnost.

 

 

Metalprom Valjevo sekundarne sirovine i reciklaža

POSTANITE I VI NAŠ POSLOVNI PARTNER
JER ZAJEDNO MOŽEMO DA URADIMO MNOGO!